Let the games begin!

De HighlandGames zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit Schotland. 4000 jaar geleden hielden de Pickten een ‘taingel’ waar diverse clans aan deel namen.

Let the games begin!

De HighlandGames zijn een 19e-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit Schotland. 4000 jaar geleden hielden de Pickten een ‘taingel’ waar diverse clans aan deel namen.

4000 jaar geleden

De clans vormden in de bergen een grote cirkel. Met fakkels en geschreeuw joegen ze dieren, die binnen deze kilometers grote cirkel zaten, naar een afgesloten kloof. Wanneer de dieren ingesloten waren begon de slachting. Na afloop werd gezamenlijk de buik vol gegeten en begonnen spontaan de krachtsporten.

De traditie

Jaarlijks worden er in Schotland zo’n 200 HighlandGames georganiseerd. Ook buiten Schotland hebben Schotten deze traditie in stand gehouden. Zo zijn er bijvoorbeeld in andere landen, waaronder Amerika, Canada, Nieuw Zeeland, Australië, Japan en Indonesië Highland Games. De grootste Highland Game wordt gehouden in Santa Monica, Amerika met zo’n 40.000 toeschouwers en is het een volwaardige sport geworden.

Anno nu

Gelukkig zijn er anno nu een aantal onderdelen van de traditionele spelen afgevallen. De saamhorigheid, het plezier en de krachtmeting zijn gebleven. In de loop der jaren zijn de highlandgames verder uitgebreid. En mogen er vanaf eind 19e eeuw ook dames deelnemen.

Tyre flip

Tyre flip, één van de zeer pittige games die horen bij HighlandGames By The Sea. Het vereist veel kracht en een goede techniek om de loeiende zware band op te tillen en om te laten vallen. Het draait meestal om het aantal herhalingen of om de snelste tijd in combinatie met afstand. De gewichten van een band kan oplopen tot 500 kg!

Het koningsnummer

TUG
OF WAR

Twee teams strijden tegen elkaar door zo hard mogelijk aan een sterk dik touw te trekken. Het touwtrekken wordt gedaan in teams van 6 personen, het team dat tweemaal wint, heeft de match gewonnen (best-of-three).

De spanning is vaak groot als twee teams aan elkaar gewaagd zijn en voluit moeten gaan. Touwtrekken is een officieel programmaonderdeel van de Highland Games, maar behoort in Schotland niet tot de atletische onderdelen

CONANS WHEEL

Een pijnlijk en bruut onderdeel met de bijnaam The wheel of pain. Met je onderarmen til je de balk op. Je loopt met het gewicht rond in cirkels. Er wordt gemeten op tijd en afstand. Ondanks de pijn is het een geliefd onderdeel van de clans.

Hercules Hold

Een slopend onderdeel voor elke deelnemer. De bedoeling is om het gewicht zo lang mogelijk vast te houden. Zodra het gewicht de grond raakt wordt de tijd gestopt.

FARMERS WALK

Bij dit spel is het de bedoeling om met twee gewichten (bijv. boomstammen) een zo lang mogelijke afstand af te leggen over een uitgezet parcours. Wanneer een gewicht de grond raakt, wordt de totale afgelegde afstand gemeten.

WEIGHT OF HEIGHT

Een gewicht met handvat dient achterwaarts in de hoogte geworpen te worden over een lat. De lat wordt telkens verhoogd tot er een winnaar overblijft. Elke deelnemer heeft recht op drie “misses”.

Het wereldrecord bij het hoog gooien is jarenlang in handen van de Fries Wout Zijlstra geweest. Met een gewicht van 25,4 kg wist hij over 5,70 meter te gooien!

Caber tos

HighlandGames By The Sea - dames team

Het bekendste evenement tijdens de Highland Games, waar de mannen van de jongens worden gescheiden. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, is niet alleen de afstand maar ook de stijl van belang. De atleet dient de rechtop geplaatste stam (dikste eind bovenaan) zelf op te tillen. Na een aanloop stopt hij plots en werpt de stam omhoog. De punten worden in eerste instantie toegekend naargelang de ligging van de stam, een boomstam die loodrecht van de deelnemer wegkantelt, ook wel een 12 o’clock, krijgt de hoogste score. Indien de caber niet wordt getossed dan telt het aantal graden die hij maximaal ten opzichte van de grond heeft gekanteld

Stones of manhood

highlandgames_by_the_sea_stones_of_womanhood

Bij deze discipline is het de bedoeling om de vijf grote stenen zo snel mogelijk op een plateau te plaatsen. De stenen zijn loodzwaar en verschillen van vorm. Het gewicht van de stenen loopt op van 60 kg tot >120 kg . Stones of Manhood is een ultieme meter voor de individuele kracht van de deelnemer.

PUTTING THE STONE

Waarschijnlijk is het steenstoten of steenwerpen een van de oudste krachtmetingen ter wereld. De deelnemer dient een steen (van ca. 10 kg) zover mogelijk weg te stoten. Doordat men vaak een gladde steen uit de plaatselijke rivierbedding gebruikt, is vergelijk van afstandsrecords van de verschillende games vrijwel onmogelijk. Naast kracht is techniek binnen dit onderdeel van cruciaal belang

Neem contact op

Zeedijk 7
4435 NR
Baarland

E-mail:
info@highlandgamesbythesea.nl