Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden en overige informatie

Kraamhuur Highlandgames by the sea

 1. Aanmeldingen dienen altijd te worden gedaan via ons reserveringssysteem op de website. Na aanmelding ontvangt u binnen 10 werkdagen een deelnamebevestiging met hierin onze Algemene Voorwaarden en een factuur van onze kant. Mocht u na 10 werkdagen niets hebben ontvangen neem dan contact op via braderie@highlandgamesbythesea.nl.

 2. De deelname aan de markt is pas definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Highlandgames by the sea is bijgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Highlandgames by the sea is bijgeschreven, heeft Highlandgames by the sea het recht op de kraam/plaats af te wijzen. U blijft echter het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd aan Highlandgames by the sea.

 3. Bij het voldoen van de factuur van Highlandgames by the sea gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden en overige informatie.

 4. De kosten voor het huren van een kraam of standplaats is € 40,- per kraam ( a 4 meter) of standplaats.

 5. Opbouwen van de kraam is pas mogelijk vanaf 10.00 uur. Bij aankomst op het terrein dient u zich te melden bij de organisator van de braderie (herkenbaar aan blauw shirt/vest met “organisatie” erop) en krijgt u uw kraam/plaats toegewezen.

 6. Uw contactpersoon voor de braderie-organisatie is Sandra Post via braderie@highlandgamesbythesea.nl.

 7. Het adres is Brasserie De Landing, Zeedijk 7 in Baarland.

 8. Wij zullen uw wensen zo goed mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt. Het is doorgaans niet mogelijk uw auto achter de kraam/plaats te parkeren i.v.m. met een dijk. Ook tegenover de kraam/plaats is dit verboden vanwege het vrijhouden voor calamiteiten.

 9. Bij aankomst en na aanmelding graag uw auto lossen en meteen doorrijden en onderaan de dijk parkeren zodat anderen ook gemakkelijk kunnen passeren. U kunt uw auto pas na 17.00 uur weer ophalen en niet eerder ivm gesloten poort.

 10. Aanwijzingen van de organisatie, politie en brandweer dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

 11. De markt is van 12.00 tot 17.00 uur. U dient de kraam/plaats te bezetten totdat de markt afgelopen is. U mag de kraam niet eerder verlaten zonder toestemming van de organisatie.

 12. Vanaf het moment dat u uw kraam in gebruik neemt tot het moment dat de markt afgelopen is valt de verantwoordelijkheid van de kraam voor de huurder. Dit houdt o.a. in dat u als huurder verantwoordelijk bent voor het deugdelijk vastzetten van de kraam ten tijde van de gehele markt. Indien een kraam gedurende de markt door wind of welke andere invloed komt om te vallen is de eventuele schade aan de kraam of aan derden voor rekening van de betreffende huurder. Zorg dus altijd voor extra materialen zoals grondpennen en spanbanden om uw kraam goed te verankeren. De markt bevind zich aan open water dus er is al snel wat wind. Houd hier rekening mee.

 13. Highlandgames by the sea kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement. Indien de organisatie het niet veilig vind dat de markt geen doorgang mag vinden door bijvoorbeeld slechte weeromstandigheden heeft u geen recht op restitutie van reeds betaald marktgeld.

 14. Highlandgames by the sea kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of tegenvallende opkomst van het publiek.

 15. Stroom kan gereserveerd worden bij u reservering. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U dient zelf te zorgen voor voldoende verlengsnoer (minimaal 25 meter).

 16. Hoekkramen dienen ervoor dat u aan 1 zijde van de kraam kan lopen. Voor uitstallingen naast de kraam dient u vooraf een grondplaats met de aantal gewenste meters te huren. De kosten hiervan zijn € 5,- per meter. Dan kunnen wij met het opbouwen van de kramen extra ruimte voor u vrij houden.

 17. Highlandgames by the sea is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door wind (omvallende kramen), regen, onweer komen voor risico van de deelnemer zelf.

 18. U dient op de markt de producten te verkopen welke u bij uw reservering heeft vermeld. Indien u andere producten wilt verkopen dient u dit van te voren met de organisatie te overleggen. Dit onder meer ivm branchebescherming. Highlandgames by the sea heeft het recht de verkoop van andere producten (die niet zijn vermeld of apart zijn aangegeven) niet toe te staan.

 19. Verkoop van alcohol, voedsel, horeca is niet toegestaan. Alleen na vooraf overleg en met toestemming van de braderieorganisator.

 20. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals; WA (markt) verzekering, belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, Kamer van Koophandel, etc.

 21. Annuleren van een betaalde kraam/plaats dient per mail aan ons doorgegeven te worden. braderie@highlandgamesbythesea.nl. Telefonische annuleringen, appjes en sms’jes worden niet verwerkt. Kosten bij annulering: t/m 10 dagen voor evenementdatum: € 10,- administratiekosten. 9 dagen of korter: 100% van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient 7 dagen na de annuleringsdatum bijgeschreven staan op de bankrekening van Highlandgames by the sea.

 22. U dient zelf uw afval mee te nemen. Indien er nog afval bij uw kraam wordt gevonden dan worden er alsnog opruimkosten in rekening gebracht.

Neem contact op

Zeedijk 7
4435 NR
Baarland

E-mail:
info@highlandgamesbythesea.nl